Analiza fundamentala este pentru creduli.

De tinut minte: "The mind is a fascinating instrument that can make or break you."